Especial docència Febrer 2002
Agost-Desembre 2003
Gener-Març 2004 Abril-Juny 2004  
           
  Juliol-Desembre 2004 Juliol 2005 Juliol-Setembre 2005 Octubre-Desembre 2005  
           
  Juny 2006 Gener-Març 2007 Desembre 2007 Marzo 2008  
   
           
  Juny 2008 Setembre 2008 Desembre 2008 Març 2009  
   
           
  Guía de Actuación en la Práctica Clínica 2009

Desembre 2009
Volum 16. num 2

Març 2010
Volum 16. num 3
Juny 2010
Volum 16. num 4
 
   
           
  Setembre 2010
Volum 17. num 1
Novembre 2010
Volum 17. num 2
Març 2011
Volum 17. num 3
Juliol 2011
Volum 17. num 4
 
   
           
  Novembre 2011
Volum 18. num 1
Febrer 2012
Volum 18. num 2
Abril 2012
Volum 18. num 3-4
Estiu 2012
Volum 19. num 1
 
   
           
  Tardor 2012
Volum 19. num 2
Hivern 2012
Volum 19. num 3
2013
Volum 19. num 4
Estiu 2013
Volum 20. num 1
 
   
           
  Tardor 2013
Volum 20. num 2
Hivern 2013
Volum 20. num 3
Primavera 2014
Volum 20. num 4
Estiu 2014
Volum 21. num 1
 
   
           
  Tardor 2014
Volum 21. num 2
Primavera 2015
Volum 21. num 3-4
Estiu 2015
Volum 22. num 1
Tardor 2015
Volum 22. num 2
 
   
           
  Hivern 2015
Volum 22. num 3-4
Primavera 2016
Volum 22. num 4. Suplement 1.
Primavera 2016
Volum 23. num 1
Estiu 2016
Volum 23. num 2
 
   
           
  Tardor 2016
Volum 23. num 3
Hivern 2016
Volum 23. num 4
Estiu 2017
Volum 24. num 1
Tardor 2017
Volum 24. num 2
 
   
           
  Hivern 2018
Volum 24. num 3
Primavera 2018
Volum 24. num 4
Estiu 2018
Volum 25. num 1
Tardor 2018
Volum 25. num 2
 
   
           
  Hivern 2019
Volum 25. num 3-4
Estiu 2019
Volum 26. num 1